Gün

Saat

Dakika

Saniye

Bildiri Gönderimi

Bildirilerin e-mail yolu ile gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir.

Gönderim adresi: guneyaile@netkongre.com

Bildiri Gönderim Son Tarihi: 6 Mayıs 2022

Toplantıda sunulacak bildiriler, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. Gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Yazım Kuralları
 • Özetler e-mail yolu ile toplanacaktır.
 • Bildirinin sunuş biçimi (sözlü veya poster bildiri) konusundaki son karar bilimsel komiteye aittir.
 • Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Özet; Giriş, Materyal ve Metod, Bulgular ve Sonuç olarak belirlenen sıra ile yazılmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 350 kelimeyi geçmemelidir. Hatasız olarak yazılmalıdır (350 kelimenin üzeri sistem tarafından kabul edilmeyecektir).
 • Bildiri özetlerine 3 adet resim / 3 adet tablo eklenebilir.
 • Yazılabilecek maksimum yazar sayısı 12'dir.
 • Tüm bildiriler Türkçe olarak kabul edilecek ve sunulacaktır.

DİKKAT: Özetler bildiri kitapçığında orijinal hali ile basılacak olup herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Bu nedenle yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi'nce yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin toplantı kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

Kabul edilen poster bildirilerin Eğitim Toplantısı sırasında sunulabilmesi için, yazarlardan en az birinin toplantıya kayıt yaptırmış olması gerekmektedir. Sözlü bildirilerde ise sunucu yazarın toplantı kaydının yapılmış olması gerekmektedir.

Kayıt işleminin tamamlanması için toplantının organizatör firmasına kayıt talebinin bildirilmesi ve kayıt ücretinin belirtilen banka hesap numarasına yatırılması gerekmektedir. Kayıt hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizin “Kayıt ve Konaklama” kısmına bakınız. Bildirisi kabul edilen katılımcıların 22 Mayıs 2022 gününe kadar kayıtlarını tamamlaması gerekmektedir.

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 6 Mayıs 2022
Kabul / Red Mektuplarının Gönderimi: 15 Mayıs 2022
Bildirisi Kabul Edilen Kişiler için Son Kayıt Tarihi: 22 Mayıs 2022

Covid-19
Kongre Kuralları

 • 6

  Haziran

  Etkinlik Başlama Tarihi
 • 9

  Haziran

  Etkinlik Bitiş Tarihi