KURULLAR

KONGRE BAŞKANI

Dr. Hacı Yusuf Eryazgan

KONGRE BAŞKAN YARDIMCISI

Dr. H. Yeşim Tiyekli

KONGRE GENEL SEKRETERİ

Dr. Kadir Can Tuncel

DÜZENLEME KURULU

Dr. Gökhan Erdoğan
Dr. Doğan Eroğulları
Dr. Nihat Fahlioğulları
Dr. Haydar Karakoyun
Dr. Lütfi Tiyekli

BİLİMSEL KURUL

Dr. Metin Aksakal
Dr. Gürkan Aslan
Dr. Derya Ateş
Dr. Merve Emlik
Dr. Kayhan İşgüzar
Dr. Tuğba Öztürkmen
Dr. Yakup Şahin

* Kurullar soyadına göre alfabetik sıralanmıştır.

DÜZENLEYEN DERNEKLER
DESTEKLEYEN DERNEKLER