GENEL BİLGİLER

KREDİLENDİRME

Kongre, Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından kredilendirilecektir.

KATILIM BELGESİ

Kongreye kayıt yaptıran tüm katılımcılar katılım sertifikalarını takip edilen toplam yayın süresi kriterine göre sanal kongre platformundan alabileceklerdir.

SERGİ ALANI

Kongre boyunca katılımcı firmalar ürünlerini sanal kongre platformundaki stad alanında sergileyebilecektir. Sergi alanı toplantı boyunca katılımcıların ziyaretine açık olacaktır.